Projekt och förändringsledning


"The pessimist complains about the wind;
the optimist expects it to change;
the realist adjusts the sails."
 William A. Ward

Vad menar vi med förändringsledning?

Rutiner och processer samlas oftast under begreppet förändringsledning och hanteras som utbildning i det nya systemet.

Förändring anses svårt och man pratar ofta om motstånd från många eller enskilda personer.

Om man istället ser på rutiner som en vana, något som görs automatiskt så är det lättare att förstå vad som krävs för att skapa förändring.

Rutiner (vanor) uppkommer inom alla företag för att lösa de dagliga uppgifterna. Många rutiner är väl beskrivna och beslutade. En del andra uppkommer ändå för att lösa ett problem. När väl rutiner är implementerade och används så är de svåra att förändra då det kräver en medveten ansträngning från varje utövare att göra. För att skapa förändring i rutiner behöver man förstå vanecirkeln (Vanans makt… )

 

För att skapa förändring behöver signaler, beteenden (rutiner) och dess belöning identifieras så att ett nytt beteende (rutin) kan implementeras utifrån samma signal med samma eller likvärdig belöning.

 En förändring kommer inte bara från ett projekts resultat. Det finns alltid förändringar i omvärlden (övriga organisationen, leverantörer, kunder) som också påverkar den förändring som kommer. Det gör att vissa förändringar kan behöva införas parallellt med ett eller flera projekt för att skapa det värde som förväntas. 

 

© Copyright Previse