Välkommen till Previse!

We are drowning in information, while starving for wisdom.
The world henceforth will be run by synthesizers,
people able to put together the right information at the right time,
think critically about it, and make important choices wisely.
O. Wilson

 
 
Projekt och förändringsledning
Om Previse
COMING SOON
GiGBling
Smyckestillverkling och försäkring

 

Dokument och tips
 
Previse

"The electric light did not come from the continuous improvement of candles"
Oren Harari

Previse - att förutse

tr.v. pre·vised, pre·vis·ing, pre·vis·es. 1. To know in advance; foresee. 2. To notify in advance; forewarn. [Middle English previsen, from Latin praevidēre, praevīs- ...

 Varför förutse? Ett projekt har ett framtida må. För att nå dit gäller det att sätta upp en plan och samtidigt hålla om omvärldsbevakning.I bästa fall är planen samstämmig med de förändringar som händer i omvärlden och förväntad leverans stämmer med den omvärld som finns när leveransen är färdig.  

Teknikutvecklingen går exponentiellt. Det driver ofta en utveckling av tjänster, produkter och nya vanor hos personer i vår omvärld. Vi människor har förkärlek för att ta ett steg i taget, linjärt. Vi tror att allt sker med en sak i taget.
När vi planerar våra projekt utgår vi från den situation vi står i, med den omvärld och de rutiner vi har inom företaget, utifrån befintliga affärer och kunder. Även med en relativt kort projekttid som ett år hinner teknikutveckling och därmed tjänster, vanor och behöv förändras mer än vad vi förutsett.

För att hantera det behöver vi förstå och förutse vilka nya vanor och produkter som kan komma hos konsumenter och kunder inom vårt område. Vi behöver också förstå vilka interna vanor och rutiner som vi har inom vårt företag, hur de behöver förändras för att möta projektmålet och vilka ev. ändringar som kan behöva göras i projektplanen.

Projekt inom företag hanteras ofta som rena IT projekt med utveckling av IT system (nya, inköp eller vidareutveckling).  Numera börjar en produktutvecklingsdel läggas till för att förutse hur den framtida produkten kommer att ses/mötas av kunden.

Förändringsledning inom den egna organisationen ligger ofta som en sen del i projekten innehållande beskrivning av nya rutiner samt utbildning.

Previse mål är att arbeta med förändringsledning utifrån att förändring av rutiner behöver hanteras utifrån vane cirkeln. Ingen riktig förändring sker utan att ett beteende förändras från samma signal med oftast samma belöning. Det måste finnas en medveten ansträngning för att förändra beteendet och det måste finnas tid och acceptans för förändringen.

Links

Home

Visit Us

Contact

info@previse.se

Boplatsvägen 11

17441 Sundbyberg

+46 702187687

SIGN UP TO OUR NEWSLETTER

© Copyright Previse